7.A M – 12.2. – 16.2.

 • 15.2. písemná práce
  • poměr, měřítko plánu a mapy
 • dokončujeme poměr, opakování pravoúhlé soustavy souřadnic (látka šesté třídy), začínáme úměru

6.B M 5.2. -9.2.

 • zadání domácích úkolů v tomto pololetí
  • č.1 učebnice geometrie 56/1
  • č.2 předána kopie hodin – měření velikostí úhlů
  • č. 3 učebnice geometrie 56/5
 • procvičujeme úhly
 • osová souměrnost