6.A – M: 24.4. – 28.4.

  • 24.4. písemná práce č.7 – konstrukce trojúhelníku, vlastnosti trojúhelníku, dopočítání vnitřních úhlů v trojúhelníku
  • DÚ č.  10: učebnice geometrie 99/1, 99/3
  • těžnice, těžiště, střední příčky

6.A- M: 18.4. – 21.4.

  • zkoušení ústně (opakování matematik 6. ročníku)
  • zkouším konstrukci trojúhelníku zadané třemi stranami, dvěma stranami a úhlem jimi sevřeným, stranou a přilehlými úhly (náčrt, rozbor, zkouška, popis konstrukce, konstrukce)
  • nová látka výšky trojúhelníku
  • od 24.4. kontrol školního sešitu

v týdnu 18.4. – 21.4.

  • testování žáků M, ČJ, studijní předpoklady
  • ve středu 19.4. divadelní představení – Hodina Komenského 90 Kč
  • 26.4. Exkurze: Praha Národní muzeum (vstupné 80 Kč, autobus cca 90 Kč)