6.A – M – 5.6. – 9.6.

 • DÚ — neodevzdává se – procvičování na čtvrtletní písemnou práci
  • uč. Aritmetiky  121/2; 122/5
  • uč. geometrie 125/11
  • uč. geometrie 106/7; 107/1; 102/3; 99/1
  • uč. geometrie 90/9
  • uč. geometrie 119/5; 123/2
 • pondělí suplovaná hodina – samostatná práce do cvičebnice (objemy a povrchy krychle a kvádru, převod jednotek)
 • procvičování krychle a kvádru, opakování desetinná čísla

5.B – M – 5.6. – 9.6.

 • DÚ – neodevzdává se – opakování na závěrečnou práci
 • 7.6. závěrečná písemná práce
  • sčítání zlomků se stejnými jmenovateli
  • převody jednotek
  • sčítání, odčítání, násobení velkých čísel
  • písemné dělení dvojciferným dělitelem
  • výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku
  • porovnávání desetinných čísel
  • graf
  • konstrukce čtverce a úhlopříček
  • konstrukce kružnice a os souměrnosti
 • krychle a kvádr

6.A – M – 29.5. – 2.6.

 • slovní úlohy na výpočet povrchu a objemu krychle kvádru
 • DÚ č. 15 – 118/1, 123/2, 125/3 – učebnice geometrie
 • 30.5. písemná  práce – převody jednotek (všech, které jsme v průběhu roku probrali)
 • 2.6. – písemná práce – SÚ na výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru
 • 7.6. – 4. čtvrtletní písemná práce
  • převody jednotek
  • konstrukce trojúhelníku (s popisem, rozborem, zkouškou, náčrtem a konstrukcí), konstrukce kružnice vepsané, opsané, těžnic, výšek,
  • SÚ objem a povrch krychle  kvádru (zadáno v desetinných číslech)
  • dopočítávání úhlů v trojúhelníku
  • desetinná čísla (závorky)