6.B M – 14.-18.5.

 • dokončujeme trojúhelníky
 • na konci týdne píšeme písemnou práci (konstrukce těžnice, výšky, střední příčky, kružnice vepsané, opsané) včetně teorie
 • v průběhu týdne – samostatná práce na stejná témata
 • blíží se termín čtvrtletní práce  – určitě v ní budou konstrukce trojúhelníků a dělitelnost

7.A M 14. – 18.5.

 • dokončujeme procenta
 • budeme začínat hranoly
 • blíží se čtvrtletní písemná práce určitě v ní budou procenta a čtyřúhelníky
 • na konci týdne písemná práce z procent (promile, jednoduché úrokování)

6.B M 26.3. – 28.3.

 • nová látka dělitelnost – už je probraný největší společný dělitel, začneme nejmenší společný násobek
 • opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • v úterá 27.3. čtvrtletní písemná práce
  • zobrazit trojúhelník v osové souměrnosti a zapsat osovou souměrnost
  • pravoúhlá soustava souřadnic (zakreslit body o daných souřadnicích a přečíst souřadnice zakreslených bodů)
  • sčítání a odčítání velikostí úhlů
  • dopočítání velikostí úhlů na základě vlastností úhlů vrcholových, vedlejších
  • vypočítat všechny dělitele čísla
  • sestroj úhel bez použití úlhloměru (30,60,15, 90,45,120, 150,..)
  • změř a zapiš velikost úhlu
  • uveď všechny možnosti číslic, které můžeš doplnit za *, aby číslo bylo např. 36*0 bylo dělitelné 2,3,4,5,6….

7.A M – 26.3. – 28.3.

 • opakujeme na čtvrtletní práci
 • čtvrtletní práce 27.3. – jsou nezbytné rýsovací potřeby na graf
  • dopočítej neznámou v poměru
  • graf přímé a nepřímé úměrnosti, koeficient, rovnici, tabulka
  • slovní úloha přímá, nepřímá úměrnost (trojčlenka)
  • měřítko plánu a mapy
  • slovní úloha poměr
  • zkrácení poměru na základní tvar (včetně možnosti se zlomkya a desetinnými čísly)
  • zlomky (složené, přednost operací, záporná čísla)
 • nová látka konstrukce rovnoběžníku + obsah rovnoběžníku
 • pro zvládnutí nové látky je třeba mít zvládnutou látku o konstrukci trojúhelníků ze šestého ročníku
 • DÚ č. 9 – učebnice 55/D1 2