M 6.B – 8.1. – 12.1.

 • nová látka úhly – geometrické pomůcky
 • 10.1. čtvrtletní písemná práce
  • desetinná čísla, převody jednotek, slovní úloha, rýsování podle pokynů

6.A Z . 11.12. – 15.12.

 • určování zeměpisných souřadnic, práce s atlasem, mapou opakování
 • 18.12. – písemná práce
  •  určování zeměpisných souřadnic, mapa, měřítko, časová pásma,
 • 15.12.
  • termín pro odevzdání: MŮJ OSTROV
   • mapa s vrtevnicimi, vymyšlený ostrov, musí obsahovat včecchny náležitosti mapy (legenda, směrová ružice),
   • obsahuje pitnou vodu (tok odpovídá vrstevnicím), dvě sídla (vhodně umístěná)  spojená komunikací(silnice, železnice, řeka), přístav nebo letiště, pojmenovaná místa,…

6.B Z – 11.12. – 15.12.

 • určování zeměpisných souřadnic, práce s atlasem, mapou opakování
 • 15.12. – písemná práce
  •  určování zeměpisných souřadnic, mapa, měřítko, časová pásma,
  • termín pro odevzdání: MŮJJ OSTROV
   • mapa s vrtevnicimi, vymyšlený ostrov, musí obsahovat včecchny náležitosti mapy (legenda, směrová ružice),
   • obsahuje pitnou vodu (tok odpovídá vrstevnicím), dvě sídla (vhodně umístěná)  spojená komunikací(silnice, železnice, řeka), přístav nebo letiště, pojmenovaná místa,…