6.B Z – 11.12. – 15.12.

 • určování zeměpisných souřadnic, práce s atlasem, mapou opakování
 • 15.12. – písemná práce
  •  určování zeměpisných souřadnic, mapa, měřítko, časová pásma,
  • termín pro odevzdání: MŮJJ OSTROV
   • mapa s vrtevnicimi, vymyšlený ostrov, musí obsahovat včecchny náležitosti mapy (legenda, směrová ružice),
   • obsahuje pitnou vodu (tok odpovídá vrstevnicím), dvě sídla (vhodně umístěná)  spojená komunikací(silnice, železnice, řeka), přístav nebo letiště, pojmenovaná místa,…

6.B Z – 20.11. – 24.11.

 • procvičíme určování času, datovou hranici
 • nová látka: určování přibližné vzdálenost pomocí zeměpisných souřadnic,  mapy
 • V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKDO NEZVLÁDÁ URČOVÁNÍ ZEMĚPISNÝCH SOUŘADNIC, JE TŘEBA PŘIJÍT NA KONZULTACI, NEBO SE TO DOUČIT DOMA.

6.B Z

 • 14.11. písemná práce
  • určování zeměpisné polohy v mapě (ta, na které jsme se to učili, máte ji nalepenou v sešitě)
  • hodnoty obratníků, polárních kruhů, zakreslení rovníku, nultého poledníku
  • určit název světadílů a oceánů