17.3. – 6.B Z

  • vzhledem k tomu, že další téma je zemětřesení a to je na vysvětlování celkem obtížná kapitola, tak jsme rozhodly, že pokračovat budeme tématem KRAJINY = BIOMY  – učebnice str. 98
  • na této straně si dobře prohlédněte mapu a pročtěte text, prohlédněte obrázky
  • dále shlédněte toto video – biomy- vegetační pásy poloha (je v angličtině, ale je možné nastavit automatický překlad do češtiny) – především jde o to, abyste pochopili, kde se jednotlivé krajiny nacházejí a jak vypadají
  • dále se budeme věnovat jednotlivým biomům
  • prvním z nich je Tropický deštný les
  • přečtěte si text v učebnici na straně 99 a pracujte s přiloženým pracovním listem   tropicky.destny.les – vyplněný posílejte na adresu iva.strolena@gmail.com (práce je hodnocená známkou)