M 6.B – 8.1. – 12.1.

 • nová látka úhly – geometrické pomůcky
 • 10.1. čtvrtletní písemná práce
  • desetinná čísla, převody jednotek, slovní úloha, rýsování podle pokynů

6.B M 4.12. – 9.12

 • operace s desetinnými čísly
 • dělení desetinného čísla desetinným číslem
 • procvičujeme
 • na konci tohoto týdne, nebo začátkem příštího si napíšeme písemnou práci
 • po dokončení desetinných čísel začneme geometrii – PŘIPRAVIT A ZFUNKČNIT VŠECHNY RÝSOVACÍ POTŘEBY (+ ÚHLOMĚR)

6.B M – 20.11. -24.11.

 • procvičujeme sčítání a odčítání desetinných čísel, převody jednotek
 • začneme násobení desetinných čísel
 • 21.11. písemná práce č. 7
  •  převody jednotek (délky, hmotnosti, obsahu)

6.B M

 • 13.11. písemná práce č. 6
  • sčítání odčítání desetinných čísel, zaokrouhlování, převody jednotek délky
 • 16.11. čtvrtletní písemná práce č. 6
  • sčtíání odčítání desetinných čísel, porovnávání zaokrouhlování, převody jednotek délky a hmotnosti, slovní úloha, dělení přirozených čísel dvojciferným dělitelem, desetinné zlomky, konstrukce čtverce, obdélníku

6.B M – 6.11. – 10.11.

 • DÚ č. 8 zadán 1.11. uč. A 94/2
 • tento týden procvičování operací s desetinnými čísly, převody jednotek
 • BLÍŽÍ SE TERMÍN ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE (bude obsahovat vše, co jsme se naučili o desetinných číslech + základní operace s přirozenými čísly)

6.B M

 • 19.10. písemná práce č. 4
  • desetinná čísla čtení, porovnávání, desetinné zlomky, zaokrouhlování

6.B M 16.10. – 20.10.

 • tento týden:
  • porovnávání desetinných čísel, zaokrouhlování a sčítání a odčítání desetinných čísel
  • budeme psát písemnou práci na novou látku, termín a téma upřesním

6.B M

 • DÚ č. 5
  • cvičebnice geometrie str. 10 cvičení 11
  • pokud bude vaše rýsování pečlivé a přesné získáte jedničku, kterou napíšu jako plnohodnotnou známku do žákovské knížky