6.B M – 14.-18.5.

 • dokončujeme trojúhelníky
 • na konci týdne píšeme písemnou práci (konstrukce těžnice, výšky, střední příčky, kružnice vepsané, opsané) včetně teorie
 • v průběhu týdne – samostatná práce na stejná témata
 • blíží se termín čtvrtletní práce  – určitě v ní budou konstrukce trojúhelníků a dělitelnost

6.B M 26.3. – 28.3.

 • nová látka dělitelnost – už je probraný největší společný dělitel, začneme nejmenší společný násobek
 • opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • v úterá 27.3. čtvrtletní písemná práce
  • zobrazit trojúhelník v osové souměrnosti a zapsat osovou souměrnost
  • pravoúhlá soustava souřadnic (zakreslit body o daných souřadnicích a přečíst souřadnice zakreslených bodů)
  • sčítání a odčítání velikostí úhlů
  • dopočítání velikostí úhlů na základě vlastností úhlů vrcholových, vedlejších
  • vypočítat všechny dělitele čísla
  • sestroj úhel bez použití úlhloměru (30,60,15, 90,45,120, 150,..)
  • změř a zapiš velikost úhlu
  • uveď všechny možnosti číslic, které můžeš doplnit za *, aby číslo bylo např. 36*0 bylo dělitelné 2,3,4,5,6….

6.B M 5.2. -9.2.

 • zadání domácích úkolů v tomto pololetí
  • č.1 učebnice geometrie 56/1
  • č.2 předána kopie hodin – měření velikostí úhlů
  • č. 3 učebnice geometrie 56/5
 • procvičujeme úhly
 • osová souměrnost

M 6.B – 22.1. – 25.1.

 • procvičujeme úhly, sčítání a násobení velikostí úhlů číselné, odčítání a dělení velikostí úhlů
 • úhly vedlejší, střídavé, souhlasné
 • 22.1. pp1 měření velikosti úhlu
 • 24.1. pp2 úhly
  • konstrukce úhlu dané velikosti, osa úhlu, sčítání a odčítání úhlu graficky, a sčítání a násobení číselné

M 6.B – 8.1. – 12.1.

 • nová látka úhly – geometrické pomůcky
 • 10.1. čtvrtletní písemná práce
  • desetinná čísla, převody jednotek, slovní úloha, rýsování podle pokynů

6.B M 4.12. – 9.12

 • operace s desetinnými čísly
 • dělení desetinného čísla desetinným číslem
 • procvičujeme
 • na konci tohoto týdne, nebo začátkem příštího si napíšeme písemnou práci
 • po dokončení desetinných čísel začneme geometrii – PŘIPRAVIT A ZFUNKČNIT VŠECHNY RÝSOVACÍ POTŘEBY (+ ÚHLOMĚR)