6.B M 5.2. -9.2.

 • zadání domácích úkolů v tomto pololetí
  • č.1 učebnice geometrie 56/1
  • č.2 předána kopie hodin – měření velikostí úhlů
  • č. 3 učebnice geometrie 56/5
 • procvičujeme úhly
 • osová souměrnost

M 6.B – 22.1. – 25.1.

 • procvičujeme úhly, sčítání a násobení velikostí úhlů číselné, odčítání a dělení velikostí úhlů
 • úhly vedlejší, střídavé, souhlasné
 • 22.1. pp1 měření velikosti úhlu
 • 24.1. pp2 úhly
  • konstrukce úhlu dané velikosti, osa úhlu, sčítání a odčítání úhlu graficky, a sčítání a násobení číselné

M 6.B – 8.1. – 12.1.

 • nová látka úhly – geometrické pomůcky
 • 10.1. čtvrtletní písemná práce
  • desetinná čísla, převody jednotek, slovní úloha, rýsování podle pokynů

6.B M 4.12. – 9.12

 • operace s desetinnými čísly
 • dělení desetinného čísla desetinným číslem
 • procvičujeme
 • na konci tohoto týdne, nebo začátkem příštího si napíšeme písemnou práci
 • po dokončení desetinných čísel začneme geometrii – PŘIPRAVIT A ZFUNKČNIT VŠECHNY RÝSOVACÍ POTŘEBY (+ ÚHLOMĚR)

6.B M – 20.11. -24.11.

 • procvičujeme sčítání a odčítání desetinných čísel, převody jednotek
 • začneme násobení desetinných čísel
 • 21.11. písemná práce č. 7
  •  převody jednotek (délky, hmotnosti, obsahu)

6.B M

 • 13.11. písemná práce č. 6
  • sčítání odčítání desetinných čísel, zaokrouhlování, převody jednotek délky
 • 16.11. čtvrtletní písemná práce č. 6
  • sčtíání odčítání desetinných čísel, porovnávání zaokrouhlování, převody jednotek délky a hmotnosti, slovní úloha, dělení přirozených čísel dvojciferným dělitelem, desetinné zlomky, konstrukce čtverce, obdélníku

6.B M – 6.11. – 10.11.

 • DÚ č. 8 zadán 1.11. uč. A 94/2
 • tento týden procvičování operací s desetinnými čísly, převody jednotek
 • BLÍŽÍ SE TERMÍN ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE (bude obsahovat vše, co jsme se naučili o desetinných číslech + základní operace s přirozenými čísly)