1.4. M – 6.B

  • pro žáky byla otevřena učebna google classroom matematiky, pokud nemáte přihlašovací kód ozvěte se mi prosím na iva.strolena@gmail.com
  • všechny další informace ke studiu budou žáci dostávat v google učebně
  • také jim přišlo přihlášení do kurzu v Khan academy – podrobnosti ve streamu v google učebně matematiky