1.4. 6.B – Z

  • byla otevřena učebna google classroom  – kód k přihlášení je v učebně google classrom matematika
  • další zadávání práce bude probíhat v google učebnách