13.3. AJ – skupina Mgr. M. Mourové

  • pokračovat v plnění tzv. balíků na stránce www.wocabee.app, které se odrazí na hodnocení
  • vypracovat zadaný projekt, resp. prezentaci, vč. nacvičení prezentace v anglickém jazyce, která bude zahrnuta do hodnocení tak jako grafická úprava, délka, slovní zásoba, výslovnost a gramatika
  • doplnit nevypracovaná cvičení v pracovním sešitu ve 4. lekci, vč. stránek 42 – 43 (opakování 4. lekce)
  • opakování slovní zásoby 4. lekce v seznamu v pracovní sešitu na str. 77 až do části Culture, vč.
  • opakovaní nepravidelných sloves (v 5. lekci je budeme hodně potřebovat)
  • s ohledem na naplánované balíky slovíček ve výše zmíněné aplikaci nemám v úmyslu v příštích 14 dnech zadávat více práce; pokud se období zavření školy prodlouží, budu posílat další úkoly z učebnice, časopisu Gate apod.
Rodičům děkuji za spolupráci a všem přeji pevné zdraví a dobré zvládnutí příštích dnů.
S pozdravem
Markéta Mourová