13.3. 8.B PŘÍRODOPIS

  • dovysvětlení zadání předchozí práce
  • v obrázcích je třeba pojmenovat to, co máte umět
    • jedna z variant je vytištění
    • další je očíslovat si ty čáry (asi všechny) třeba po směru hodinových ručiček – paní učitelka to bude kontrolovat
    • nebo v přiloženém dokumnetu word to připsat k čarám pomocí textových polí (vložit objekt textové pole – lze s ním libovolně pohybovat) – nemusíte pak tisknout, ale je možné přinést na flash disku nebo poslat emailem prirodopis1