7.A Z

 • příští týden budu zkoušet z toho, co jsme probrali z Ameriky4
 • Plakát
  • téma – národní park Ameriky – dle vlastního výběru
  • musí být uvedeno:
   •  jméno autora
   • název národního párku
   • předmět ochrany
   • zajímavosti
   • text v odrážkách – na PC
   • minimálně dvě fotografie
   • formát minimálně A4
   • mapa polohy
   • stát, ve kterém se nachází
   • termín 27.11.