30.3. ICT – 5.c

  • další práci nebudu vzhledem k zatížení a zvládnutí látky v ostatních předmětech zadávat
  • platí po celou dobu uzavření škol