7.A M – 11.12. – 15.12.

 • DÚ č. 13 – učebnice aritmiky str. 65/1,2
 • probíráme sčítání a odčítání celých čísel, je možné že začneme násobit
 • procvičujeme zlomky
 • 19.12. druhá čtvrtletní písemná práce
  •  zlomky (včetně složených a úprav se závorkami), slovní úloha na zlomky
  • pravděpodobně celá čísla

6.B M 4.12. – 9.12

 • operace s desetinnými čísly
 • dělení desetinného čísla desetinným číslem
 • procvičujeme
 • na konci tohoto týdne, nebo začátkem příštího si napíšeme písemnou práci
 • po dokončení desetinných čísel začneme geometrii – PŘIPRAVIT A ZFUNKČNIT VŠECHNY RÝSOVACÍ POTŘEBY (+ ÚHLOMĚR)

7.A M 4.12. – 9.12.

 • DÚ č. 12 uč. geometrie str. 40/3
 • v út. 5.12. písemná práce č. 8
  •  zlomky (včetně závorek a složených zlomků)  a středová souměrnost
 • opakujeme středovou souměrnost a zlomky (potřebujeme rýsovací potřeby a cvičebnici geometrie)
 • začínáme celá čísla

7.A -M 27.11. – 1.12.

 • Dú č. 11 ču. aritmetiky str. 50/3
 • procvičujeme práci se zlomky – v tomto týdnu si napíšeme písemnou práci
 • začali jsme středovou souměrnost – zopakovali jsme si osovou souměrnost
 • RÝSOVACÍ POTŘEBY A UČEBNICE GEOMETRIE A CVIČEBNICE GEOMETRIE