8.B ČESKÝ JAZYK

 • 11. 3. mluvnice – kontrola cv. 76/2 (školní sešit, dokončení z úterka) Rozbor tří vět na větné členy.
  Medvěd (podmět) je (přísudek jmenný se sponou – PŘJS) oblíbené (PKS) zvíře (přísudek jmenný se sponou) slovanských (PKS) pohádek (PT) a v cirkusech (PUM) bývá miláčkem (Přísudek jmenný se sponou) návštěvníků (PKN). Jeho (PKS) pohyby (PO) vypadají (PŘS) nemotorně (PUZ) a má (PŘS) dobrácký (PKS) pohled (PT). Ale povaha (PO) tohoto (PKS) bručouna (PKN) není (PŘJS) tak (PUMR) pěkná (PŘJS) jako jeho (PKS) vzhled (PUZ).
  Zadání:
  12. 3. – sloh – Referát, str. 149 – přečtěte si úvodní text – Miloš Macourek: Pohádky
  do slohového sešitu cv. 1/ a, b (napište osnovu), c, d, e
  Opište si žlutý rámeček s definicí referátu.
  13. 3. – literatura – český romantismus – Kytice a K. J. Erben – pracovní sešit Taktik str. 16 a 17, Josef Kajetán Tyl – str. 18