11.3. 8.B M

  • k opakování, které bude předmětem zkoušení po vašem návratu do školy zadávám sčítání a odčítání mnohočlenů, Pythagorovu větu, Thaletovu kružnici, kruh kružnice obsah a obvod – v tom rozsahu jak jsou tyto kapitoly v učebnici – budu Vám sem přidávat i případné možnosti k opakování a procvičování
  • nové téma, které jsme spolu včera načnuli zkoušet bez vysvětlení nebudu, přesto však doufám, že využijete čas doma, abyste se pokusili téma pochopit – čekají nás letost ještě rovnice, algebraické vzorce a času bude málo
  • tak se koukejte překonat a myslet na to, že každé překonání překážek vás posílí
  • k novým tématů vám sem budu dávat návodná videa
  • očekávám, že se mi ozvete na email iva.strolena@gmail.com a sdělíte  mi jak vám to jde nejlépe nejpozději v pondělí