6.B – M – září

 • opakujeme z pátého ročníku
  • převody jednotek
  • operace s přirozenými čísly
  • přednost operací
  • konstrukce trojúhelníku, čtverce
  • obsah čtverce, obdélníku
  • slovní úlohy

6.B ČVS – září

 • pracujeme na osobní koláží
  • pomůcky:
   • výstřižky z magazínů, vytištěné obrázky, které charakterizují vaši osobnost
   • nůžky
   • lepidlo