6.B M – 9.10. – 13.10.

 • 10.10. písemná práce č.  3
  • geometrický diktát, typové úlohy cvičebnice geometrie 5/4,5,6 7/3,4
 • dokončíme základy rýsování
 • oprava vstupní písemné práce
 • začneme kapitolu desetinná čísla (učebnice a cvičebnice aritmetiky)

6.B M

 • DÚ č. 4
  •  cvičebnice geometrie 7/3, 4
  • náčrtky do domácího sešitu a doplnění vrcholů a stran trojúhelníku

7.A Z

 • ve čtvrtek 5.10. písemná práce orientace Austrálie
 • písemné zkoušení opakování Austrálie
 • kontrola dokončených výpisků z učebnice

7.A M: 2.10 – 6.10.

 • DÚ č. 4: zadána konstrukce – každý obdržel písemné zadání, kteér vrátí s vypracovaným úkolem
 • 2.10. vstupní písemná práce
 • začneme se zlomky (představa zlomků, číselná osa)