8.A -Z – září

  • opakování
  • Evropa
   • Evropa se představuje
   • Historický vývoj Evropské civilizace
   • Co Evropany rozděluje a spojuje
   • Přírodní podmínky v Evropě

7.A – M – září

 • opakování látky z 6. ročníku
  • desetinná  čísla
  • úhly
  • osová souměrnost
  • dělitelnost
  • krychle,kvádr
  • konstrukce trojúhelníku
  • shodnost trojúhelníků podle sss, sus, usu
 • na konci září vstupní písemná práce
 • v týdnu od 18.9. – 22.9. si otestuji znalosti vzorců obsahu a obvodu čtverce a obdélníku, povrchu a objemu krychle a kvádru

7.A – Z – září

 • opakovali jsme Afriku
  • test na orientaci Afriky
  • opakování Afrika
   • učebnice (žlutá) str. 41 – otázky k opakování
   • písemné odevzdání do 25.9.  (čitelné odpovědi a podepsané)
 • Austrálie

6.B – M – září

 • opakujeme z pátého ročníku
  • převody jednotek
  • operace s přirozenými čísly
  • přednost operací
  • konstrukce trojúhelníku, čtverce
  • obsah čtverce, obdélníku
  • slovní úlohy

6.B ČVS – září

 • pracujeme na osobní koláží
  • pomůcky:
   • výstřižky z magazínů, vytištěné obrázky, které charakterizují vaši osobnost
   • nůžky
   • lepidlo