7.A M 9.10. – 13.10.

 • 10.10. písemná práce č. 3
  • zlomky vyjádření části (modely hodiny, tyč, čokoláda)
 • zlomky na číselné ose, krácení a rozšiřování zlomků
 • oprava vstupní písemné práce
 • DÚč. 4 – uč.aritmetiky str. 13/4,5,6

6.B M – 9.10. – 13.10.

 • 10.10. písemná práce č.  3
  • geometrický diktát, typové úlohy cvičebnice geometrie 5/4,5,6 7/3,4
 • dokončíme základy rýsování
 • oprava vstupní písemné práce
 • začneme kapitolu desetinná čísla (učebnice a cvičebnice aritmetiky)

6.B M

 • DÚ č. 4
  •  cvičebnice geometrie 7/3, 4
  • náčrtky do domácího sešitu a doplnění vrcholů a stran trojúhelníku

7.A Z

 • ve čtvrtek 5.10. písemná práce orientace Austrálie
 • písemné zkoušení opakování Austrálie
 • kontrola dokončených výpisků z učebnice