7.A M 14. – 18.5.

 • dokončujeme procenta
 • budeme začínat hranoly
 • blíží se čtvrtletní písemná práce určitě v ní budou procenta a čtyřúhelníky
 • na konci týdne písemná práce z procent (promile, jednoduché úrokování)

7.A M – 26.3. – 28.3.

 • opakujeme na čtvrtletní práci
 • čtvrtletní práce 27.3. – jsou nezbytné rýsovací potřeby na graf
  • dopočítej neznámou v poměru
  • graf přímé a nepřímé úměrnosti, koeficient, rovnici, tabulka
  • slovní úloha přímá, nepřímá úměrnost (trojčlenka)
  • měřítko plánu a mapy
  • slovní úloha poměr
  • zkrácení poměru na základní tvar (včetně možnosti se zlomkya a desetinnými čísly)
  • zlomky (složené, přednost operací, záporná čísla)
 • nová látka konstrukce rovnoběžníku + obsah rovnoběžníku
 • pro zvládnutí nové látky je třeba mít zvládnutou látku o konstrukci trojúhelníků ze šestého ročníku
 • DÚ č. 9 – učebnice 55/D1 2

7.A M – 5.3. – 9.3.

 • dokončujeme trojčlenku  – v průběhu týdne plánovaná písemná práce na složitější příklady z trojčlenky
 • od úterý jsou nezbytnou součástí výbavy pomůcky na geometrii (rýsovací potřeby FUNKČNÍ kružítko, úhloměr, učebnice geometrie a cvičebnice geometrie)
 • kapitola čtyřúhelníky
 • doporučuji zopakovat konstrukce trojúhelníků a jejich vlastnosti

Můj nový pokoj

Zpracování:

 • velikost strany A4 na výšku
 • zpracování na PC (velikost písma 12 – 14, okraje 2,5 cm, v textovém editoru!!!) nebo ručně
 • všechny výpočty jsou součástí zpracování (nejlépe ručně)
 • svázané (aspoň na dvou místech)

Obsah práce (minimální rozsah):

 • 1. strana – Úvodní strana: název práce, jméno, třída a školní rok
 • 2. strana – Teorie: krychle, kvádr (co o nich víš + vzorce pro objem a povrch); čtverec, obdélník (co o nich víš + vzorce pro obsah a obvod)
 • 3. strana – Krychle: narýsovat krychli o hraně 8 cm, vypočítat objem a povrch
 • 4. strana – Kvádr: narýsovat kvádr o rozměrech a = 6 cm, b = 8 cm, c = 12 cm, vypočítat objem a povrch
 • 5 –  6. strana – Nový pokoj: rozměry místnosti, výpočet podlahové *plochy, povrch stropu, povrch stěn (odečíst okna a dveře), výpočet objemu místnosti
  •  vybrat novou podlahovou krytinu (koberec, plovoucí podlaha, lino, nalepit obrázek), vypočítat cenu
  •  vybrat novou malbu (tapetu), nalepit ukázku, vypočítat cenu
  •  nábytek (ukázka, rozměry, u nového nábytku cena)
  •   spočítej celkovou cenu
 • 7. strana – Plánek: Narýsuj plánek místosti s nábytkem ve vhodném měřítku (uvést měřítko)
 • 8. strana – Hodnocení: co tě překvapilo (mile, nemile); musel jsi udělat něco jinak, než jsi původně plánoval?… (cca 10 vět)

Zdroje v dolní části stránky (www, letáky – obchod + platnost)

Odevzdat do 9.4. 2018

 • za každý den zpoždění (v případě přítomnosti žáka ve škole) – zhoršení známky o jeden stupeň
 •  vzorové práce byly žákům předvedeny ve škole a k nahlédnutí jsou u mě v kabinetě
 • tento text je ve třídě na nástěnce

7.A M – 12.2. – 16.2.

 • 15.2. písemná práce
  • poměr, měřítko plánu a mapy
 • dokončujeme poměr, opakování pravoúhlé soustavy souřadnic (látka šesté třídy), začínáme úměru