7.A M – 5.3. – 9.3.

 • dokončujeme trojčlenku  – v průběhu týdne plánovaná písemná práce na složitější příklady z trojčlenky
 • od úterý jsou nezbytnou součástí výbavy pomůcky na geometrii (rýsovací potřeby FUNKČNÍ kružítko, úhloměr, učebnice geometrie a cvičebnice geometrie)
 • kapitola čtyřúhelníky
 • doporučuji zopakovat konstrukce trojúhelníků a jejich vlastnosti

Můj nový pokoj

Zpracování:

 • velikost strany A4 na výšku
 • zpracování na PC (velikost písma 12 – 14, okraje 2,5 cm, v textovém editoru!!!) nebo ručně
 • všechny výpočty jsou součástí zpracování (nejlépe ručně)
 • svázané (aspoň na dvou místech)

Obsah práce (minimální rozsah):

 • 1. strana – Úvodní strana: název práce, jméno, třída a školní rok
 • 2. strana – Teorie: krychle, kvádr (co o nich víš + vzorce pro objem a povrch); čtverec, obdélník (co o nich víš + vzorce pro obsah a obvod)
 • 3. strana – Krychle: narýsovat krychli o hraně 8 cm, vypočítat objem a povrch
 • 4. strana – Kvádr: narýsovat kvádr o rozměrech a = 6 cm, b = 8 cm, c = 12 cm, vypočítat objem a povrch
 • 5 –  6. strana – Nový pokoj: rozměry místnosti, výpočet podlahové *plochy, povrch stropu, povrch stěn (odečíst okna a dveře), výpočet objemu místnosti
  •  vybrat novou podlahovou krytinu (koberec, plovoucí podlaha, lino, nalepit obrázek), vypočítat cenu
  •  vybrat novou malbu (tapetu), nalepit ukázku, vypočítat cenu
  •  nábytek (ukázka, rozměry, u nového nábytku cena)
  •   spočítej celkovou cenu
 • 7. strana – Plánek: Narýsuj plánek místosti s nábytkem ve vhodném měřítku (uvést měřítko)
 • 8. strana – Hodnocení: co tě překvapilo (mile, nemile); musel jsi udělat něco jinak, než jsi původně plánoval?… (cca 10 vět)

Zdroje v dolní části stránky (www, letáky – obchod + platnost)

Odevzdat do 9.4. 2018

 • za každý den zpoždění (v případě přítomnosti žáka ve škole) – zhoršení známky o jeden stupeň
 •  vzorové práce byly žákům předvedeny ve škole a k nahlédnutí jsou u mě v kabinetě
 • tento text je ve třídě na nástěnce

7.A M – 12.2. – 16.2.

 • 15.2. písemná práce
  • poměr, měřítko plánu a mapy
 • dokončujeme poměr, opakování pravoúhlé soustavy souřadnic (látka šesté třídy), začínáme úměru

7.A M – 11.12. – 15.12.

 • DÚ č. 13 – učebnice aritmiky str. 65/1,2
 • probíráme sčítání a odčítání celých čísel, je možné že začneme násobit
 • procvičujeme zlomky
 • 19.12. druhá čtvrtletní písemná práce
  •  zlomky (včetně složených a úprav se závorkami), slovní úloha na zlomky
  • pravděpodobně celá čísla

7.A M 4.12. – 9.12.

 • DÚ č. 12 uč. geometrie str. 40/3
 • v út. 5.12. písemná práce č. 8
  •  zlomky (včetně závorek a složených zlomků)  a středová souměrnost
 • opakujeme středovou souměrnost a zlomky (potřebujeme rýsovací potřeby a cvičebnici geometrie)
 • začínáme celá čísla

7.A -M 27.11. – 1.12.

 • Dú č. 11 ču. aritmetiky str. 50/3
 • procvičujeme práci se zlomky – v tomto týdnu si napíšeme písemnou práci
 • začali jsme středovou souměrnost – zopakovali jsme si osovou souměrnost
 • RÝSOVACÍ POTŘEBY A UČEBNICE GEOMETRIE A CVIČEBNICE GEOMETRIE