7.A M – 11.12. – 15.12.

 • DÚ č. 13 – učebnice aritmiky str. 65/1,2
 • probíráme sčítání a odčítání celých čísel, je možné že začneme násobit
 • procvičujeme zlomky
 • 19.12. druhá čtvrtletní písemná práce
  •  zlomky (včetně složených a úprav se závorkami), slovní úloha na zlomky
  • pravděpodobně celá čísla

7.A M 4.12. – 9.12.

 • DÚ č. 12 uč. geometrie str. 40/3
 • v út. 5.12. písemná práce č. 8
  •  zlomky (včetně závorek a složených zlomků)  a středová souměrnost
 • opakujeme středovou souměrnost a zlomky (potřebujeme rýsovací potřeby a cvičebnici geometrie)
 • začínáme celá čísla

7.A -M 27.11. – 1.12.

 • Dú č. 11 ču. aritmetiky str. 50/3
 • procvičujeme práci se zlomky – v tomto týdnu si napíšeme písemnou práci
 • začali jsme středovou souměrnost – zopakovali jsme si osovou souměrnost
 • RÝSOVACÍ POTŘEBY A UČEBNICE GEOMETRIE A CVIČEBNICE GEOMETRIE

7A M – 20.11. – 24.11.

 • dělení zlomků
 • složené zlomky
 • procvičení všech operací se zlomky
 • DÚ č. 10 uč. aritmetiky str. 43/2, 44/4
 • začneme středovou souměrnost => RÝSOVACÍ POMŮCKY (TROJÚHELNÍK S RYSKOU, PRAVÍTKO, KRŮŽÍTKO, OBYČEJNÁ TUŽKA, PASTELKY, ÚHLOMĚR) -NEJLÉPE PŘINÉST DO ŠKOLY JIŽ NA ZAČÁTKU TÝDNE,  ve škole si řekneme, kdy přinést do školy učenici geometrie a cvičebnici geometrie
 • 21.11. písemná práce č. 7
  •  násobení, sčítání a odčítání zlomků

7.A M

 • 10.11. písemná práce č. 6
  • sčítání a  odčítání zlomků
 • 14.11. čtvrtletní písemná práce
  •  rozšiřování, krácení zlomků, základní tvar, porovnávání, převod na desetinný zlomek a obráceně, smíšená čísla, sčítání a odčítání zlomků, operace s desetinnými čísly, slovní úloha, převody jednotek
  • začneme násobení desetinných čísel

7.A M 6.11. – 10.11.

 • DÚ č. 8 zadán 24.10. uč. A 31/1f,g,i,j 31/2e,f,g,h 31/3 a,f,e
 • DÚ č. 9 zadán 1.11. uč. A 35/1
 • 6.11. písemná práce č. 5
  • opakování zlomky – typové příklady učebnice aritmetiky str. 32
 • tento týden procvičování probrané látky a sčítání a odčítání zlommků (pravděpodobně si na konci týdne napíšeme na sčítání a odčítání písemnou práci)
 • BLÍŽÍ SE TERMÍN ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

7.A M 23.10. – 25.10.

 • DÚ č. 7 učebnice aritmetiky 29/1, 2
 • zlomky –
  • procvičování krácení a rozšiřování, základní tvar zlomku, uvedení na společného jmenovatele, desetinné zlomky
  • nová látka smíšená čísla, sčítání  a odčítání

7.A M

 • písemná práce č. 4     20.10.
  • zlomky znázorňování, rozšiřování, krácení, společný jmenovatel

7.A M 16.10. – 20.10.

 • DÚ č. 6
  • učebnice aritmetik 18/5, 20/1
 • tento týden:
  • rozšiřování a krácení zlomků
  • porovnování zlomků
  • docela určite budeme psát z nové látky písemnou práci, téma i termínu bude upřesněn