ČVS – na 9.3.

  • test – uč. strana 65 – 68
  • vysvětlení pojmů: rasismus, diskriminace, xenofobie
  • do dvojic rozdané památk UNESCO
    •  prohlédnout si jak památka vypadá
    • stručné výpisky k dané památce – jaký je důvod zařazení památky na seznam UNESCO
    • kde se památka nachází

6.B ČVS

  • rodokmen vaší rodiny (jména, narození a úmrtí, vztahy) podle vzoru v učebnici
  • termín odevzdání 24.11.