ČVS – na 9.3.

 • test – uč. strana 65 – 68
 • vysvětlení pojmů: rasismus, diskriminace, xenofobie
 • do dvojic rozdané památk UNESCO
  •  prohlédnout si jak památka vypadá
  • stručné výpisky k dané památce – jaký je důvod zařazení památky na seznam UNESCO
  • kde se památka nachází

6.B ČVS

 • rodokmen vaší rodiny (jména, narození a úmrtí, vztahy) podle vzoru v učebnici
 • termín odevzdání 24.11.