9.B Z 30.10.

  • probrali jsme globalizaci a globální rizika
  • zadána orientace – termíny písemných prací 25.10. a 8.11
  • začali jsme téma obyvatelstvo
  • zádána esej – téma globální antropogenní problém – termíní odevzdání 11.10.
    • esej: uvedení základních faktů, vašich osobních postojů a názorů