8.A – M 30.10.

 • opakujeme na vstupní písemnou práci
 • 1.10. pp. č. 2 – vzorce – čtyřúhelníky, hranoly
 • 2.10. pp. č. 3 – přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, poměr, procenta
 • 4.10. VSTUPNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE –
  • konstrukce rovnoběžníku nebo lichoběžníku
  • příklady se zlomky (násobení, dělení, sčítání, odčítání, přednost operací, závorky)
  • procenta – slovní úloha
  •  slovní úloha poměr (změň v daném poměru nebo rozděl číslo v poměru)
  • měřítko plánu a mapy – slovní úloha
  • hranol výpočt objemu a povrchu
 • začneme probírat novou látku MOCNINY, je potřeba nosit tabulky