7.B – M – 30.10.

 • opakujeme na vstupní písemnou práci
 • 4.10. vstupní písemná práce
  • operace s desetinnými čísly
  • převody jednotek
  • dělitelnost (všechny dělitele a nejmenší společný násobek a největší společný dělitel)
  • výpočty s úhly- (dopočítání velikosti vedlejšího úhlu)
  • výpočty objemu a povrchu kvádru
  • konstrukce trojúhelníku podle vět sss, sus, usu,
  • konstrukce těžnice, výšky, střední příčky, kružnice opsané a vepsané
 • začneme novou látku ZLOMKY
 • doposud zadané domácí úkoly:
  • 1. uč. A 8/E5,1
  • 2. uč. A 10/G8 na jedno desetinné místo
  • 3. uč. A 7/6e,f,g ,h  7/9e,f,g,h