M 6.B 16.4. – 20.4.

  • dokončíme dělitelnost – napíšeme si písemnou práci na slovní úlohy
  • začneme trojúhelníky – rýsovací potřeby