7.A M – 26.3. – 28.3.

 • opakujeme na čtvrtletní práci
 • čtvrtletní práce 27.3. – jsou nezbytné rýsovací potřeby na graf
  • dopočítej neznámou v poměru
  • graf přímé a nepřímé úměrnosti, koeficient, rovnici, tabulka
  • slovní úloha přímá, nepřímá úměrnost (trojčlenka)
  • měřítko plánu a mapy
  • slovní úloha poměr
  • zkrácení poměru na základní tvar (včetně možnosti se zlomkya a desetinnými čísly)
  • zlomky (složené, přednost operací, záporná čísla)
 • nová látka konstrukce rovnoběžníku + obsah rovnoběžníku
 • pro zvládnutí nové látky je třeba mít zvládnutou látku o konstrukci trojúhelníků ze šestého ročníku
 • DÚ č. 9 – učebnice 55/D1 2