6.B M 26.3. – 28.3.

 • nová látka dělitelnost – už je probraný největší společný dělitel, začneme nejmenší společný násobek
 • opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • v úterá 27.3. čtvrtletní písemná práce
  • zobrazit trojúhelník v osové souměrnosti a zapsat osovou souměrnost
  • pravoúhlá soustava souřadnic (zakreslit body o daných souřadnicích a přečíst souřadnice zakreslených bodů)
  • sčítání a odčítání velikostí úhlů
  • dopočítání velikostí úhlů na základě vlastností úhlů vrcholových, vedlejších
  • vypočítat všechny dělitele čísla
  • sestroj úhel bez použití úlhloměru (30,60,15, 90,45,120, 150,..)
  • změř a zapiš velikost úhlu
  • uveď všechny možnosti číslic, které můžeš doplnit za *, aby číslo bylo např. 36*0 bylo dělitelné 2,3,4,5,6….