6.B M 5.2. -9.2.

  • zadání domácích úkolů v tomto pololetí
    • č.1 učebnice geometrie 56/1
    • č.2 předána kopie hodin – měření velikostí úhlů
    • č. 3 učebnice geometrie 56/5
  • procvičujeme úhly
  • osová souměrnost