M 6.B – 8.1. – 12.1.

  • nová látka úhly – geometrické pomůcky
  • 10.1. čtvrtletní písemná práce
    • desetinná čísla, převody jednotek, slovní úloha, rýsování podle pokynů